Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

3

בסייעתא דשמייא ובשעה טובה ומוצלחת זכינו לחנוך את משרדינו החדשים בירושלים עיר הקודש, בהשתתפות גדולי הרבנים והפוסקים ובהשתתפותם של רופאים בכירים 

מעמד מרשים בחנוכת בית מדרש לרבנים ברפואה והלכה
בהשתתפות גדולי הפוסקים, רבנים חשובים מכל העדות והחוגים וכן אישי רפואה בכירים

מעמד תורני וחגיגי רב רושם נערך בחנוכת בית המדרש הראשון לרבנים בתחום רפואה והלכה בירושלים, ביוזמתו של יו"ר המרכז, הרה"ג ר' יצחק מלבר, מרבני חסידי סקווירא בירושלים. את המעמד כיבדו בנוכחותם רבנים חשובים, פוסקי הלכה, נציגי ציבור, אישים בולטים בתחום הרפואה וכן ראשי ארגוני החסד בקביעת המזוזות התכבדו הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, הרה"ג פנחס ברויער ראש ישיבת כנסת אליהו, וסגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן.


בית מדרש לרבנים בענייני רפואה והלכה הוקם במטרה לליבון ולימוד תחומי הלכה בעניני רפואה סבוכים, בראשות גדולי הרבנים, למען יוכלו מורי ההוראה להורות לעם ד' זו הלכה ולסייע לציבור הרחב כנדרש.


בדברים שנשא הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, אמר כי בנושאי רפואה שמשתנים ומתפתחים ללא הרף, ישנם עניינים סבוכים ועל מורי ההוראה לרדת לעומקם של דברים ולעומק ההלכה ובכך יוכלו להגיע לתורת אמת ולהורות הוראה למעשה. כן בירך את הרבנים הגדולים השותפים בבית המדרש שהוקם שיוכלו להמשיך בעבודת הקודש, מתוך הרחבת הדעת.

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן שיבח את היוזמה וציין כי הרב יצחק מלבר העומד בראש מרכז הרפואה וההלכה נבחר באחרונה לקבלת פרס משרד הבריאות על ידי ועדה מקצועית בלתי תלויה, בשל התועלת הגדולה שיש לרבנים ומורי הוראה בכל מקום, מפעילות החשובה שהמכון מקיים למען תחומי הרפואה וההלכה.


ראש ישיבת כנסת אליהו הגאון רבי פנחס ברויער אמר כי הקמת בית המדרש זה חשובה מאוד בשל השילוב הנכון בתחומי הרפואה לאור ההלכה הפסוקה ללא זיז וניע כלל. כן הרחיב בשבח הפעלת מערך שיעורים למאות רבנים ומורי הוראה בישראל והוצאת ספרי הלכה בתחומים לתועלת הכלל.

הגאון רבי אליהו שלזינגר רב שכונת גילה ורב הפוסק במועצה הדתית ירושלים דיבר בשבח פעילות המכון, בחיזוק השמירה על עניני הרפואה כפי ההלכה, וכי אלו מעשה חסד מופלאים, אשר הרבנים היושבים על מדין מדריכים את ציבור השומעים, במסירות של ממש".

יוזם הקמת בית המדרש, הרה"ג ר' יצחק מלבר, הביע תודתו לגדולי הרבנים ומורי ההוראה שהשתתפו במעמד לחיזוק וביסוס ערכי הרפואה וההלכה. כן הודה לרופאים הבכירים ולראשי ארגוני החסד הפועלים במשותף ועומדים לימין הרבנים בכל עת. הוא הדגיש את העשיה הברוכה והחשובה שנעשית בשנים האחרונות במשרד הבריאות, ומזכין על ידי זכאי, את הרב יעקב ליצמן סגן שר הבריאות, שפעל במסירות למען שמירת ההלכה בתחומי הרפואה בנושאים רבים וחשובים, ובכך זוכה להוביל קידום הרפואה בשילוב גורמי הלכה מובהקים ובסייעתא דשמיא מרובה".

הגאון רבי זאב דוב סלונים, רב מרכז העיר ירושלים, רב חסידי חב"ד בעיר ורב חברה קדישא 'חסידים', הודה במיוחד לרבנים על הקשר המתמיד בין הרבנים והרופאים, ועל ידי כך באים לפתרונם סוגיות בתחומי הרפואה והלכה.

בין המשתתפים במעמד: האדמו"ר ממוניסטריצע שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר, הגאון רבי נפתלי נוסבוים ראש ישיבת חיי משה, הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעמח"ס פסקי תשובות, הגאון רבי יצחק קויפמן בעמח"ס יבש תורה, הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן רב דחניכי הישיבות נוה יעקב, הרה"ג ר' נפתלי מושקוביץ דמ"צ דקהל מחזיקי הדת בעלזא ירושלים, הרה"ג ר' יצחק וייס מו"צ בבד"צ שארית ישראל, הרה"ג ר' יוסף חיים גוטשטיין מו"צ חסידי קרלין סטולין ירושלים, הרה"ג ר' אהרן דוד ניישטאט רב דקהל חסידים נוה יעקב ירושלים, ומרבני הארגון, הרה"ג ר' משה מרדכי וידר דומ"צ חוג חתם סופר ירושלים, הרה"ג ר' משה פלג רב בית החולים שערי צדק.


כן נוכחו בארוע רופאים בכירים וראשי ארגוני החסד בתחום הרפואה ביניהם הרב אהרן יוסף אהרונצ'יק יו"ר ארגון מגדיל ישועות, הרב זלמן דלמן יו"ר 'חזק', הרב מאיר קיהן יו"ר 'הצלת דורות', הרב מנחם בורשטיין יו"ר מכון פוע"ה ועוד.


בסיום המעמד הוענק תעודות הוקרה לרופאים ולראשי ארגוני החסד ולתומכי המרכז, על פעילותם הנמרצת להצלחת המטרה ועל השיתוף הפעולה.

 


מגוון תמונות מאירוע חנוכת הבית וערב הוקרה - תורת המשפחה


 
 
 

 

 
 

הרהדברי הרב הגאון ר' אליהו שלזינגר שליט"א

רב שכונת גילה ומקור חיים, אב"ד והרב הפוסק ברבנות הראשית לירושלים, במעמד חנוכת הבית למרכז תורת המשפחה

 

ברשות הרבנים הגאונים שליט"א

 

באתי הנה במסירות נפש כי במרכז תורת המשפחה עובדים במסירות נפש.

ישבתי עם הרב מלבר ודנו בכמה נושאים. ובאמת כל הדברים שהם מתעסקים בא מידי יום ביומו לרבנים ופוסקי הוראה והרבה פעמים לא מכירים את המציאות, ויוצא מזה שמציעים הצעות כאלו שיוצא ח"ו תקלות, אם תקלות בשלום בית ואם תקלות אחרות, יש רבנים שיש להם עצות מלפני המון שנים ויש שנותנים כל מיני עצות סגוליות שמן הטבע ספק אם מועילים, ההתקדמות היום היא כל כך גדולה ומהירה ומורי ההוראה לא מודעים לכך.

לכן כ"כ חשוב שיהיה איזה מרכז שיעביר את המידע מכל סוגי הרפואות והאפשרויות שניתן לעשות בתקופה הזאת.

החפץ חיים אמר כל הטכנולוגיה החדשה נבראה לעבוד את ה', והדברים ניתנים לעשות ע"פ ההלכה, והרבנים לא מודעים על האפשרויות האלה.

חבל שלא כל אחד מכיר את תורת המשפחה וכל מיני מרכזים ובאים אצל הרב, ומחוסר ידיעה נכשלים בהם בני אדם.

בפוסקים מבואר שספק ברכות להקל הוא רק כשיש מחלוקת בין הפוסקים אבל אי ידיעת ההלכה אינו בכלל ספק ברכות להקל, והטעם כי אתה חייב ויכול ללמוד או לשאול.

וברוך ה' שיש את המרכז הזה שקוראים לו תורת המשפחה, שאפשר לשאול ולדעת וכך אפשר לצאת מגדר של ספק.

לכן אני מודה במיוחד להרב הגאון הרב מלבר שליט"א שלקח על עצמו את המיזם הזה ויישר כוחו, וזיכוי הרבים פה הוא גדול מאוד

אנחנו כבר התחלנו באחד העניינים שנוגעים בשמירת הבריאות של הנשים שבכל המקוואות יתלה שם דף מידע לקיים מצווה של וחי בהם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי גם בזה אין מודעות בציבור שלנו, וכמה אנשים שמתמודדים עם מחלות קשות שהיה אפשר להציל, ובידינו הדבר.

וכבר נתחיל שיהיה הלכה למעשה להעביר את המידע הזה ולשדל את הנשים שלא יהיו עצלניות במצווה הזאת של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ולהסביר לנשים גודל האחריות המוטלת עליהם בענין זה

אני מברך אתכם שהקב"ה יהיה בעזרכם ושלא יצא ח"ו תקלה מידכם שנזכה לשמוע בשורות טובות, אמן.

 

 

 
 

 

דברי הרב הגאון ר' פנחס ברויער שליט"א

ראש ישיבת כנסת ישראל ומלפנים רב אגודת ישראל - פלטבוש

 
 

 

החוברת שהופקה לכבוד האירוע: