Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

אודות הספרים

לראשונה מופיע לאור ספרי הלכה ורפואה‚ בסוגיות הקשות של רפואה והלכה במשפחה למען הבית היהודי.

 

סידרת ספרי תורת המשפחה ו′ חלקים שיצאו בשנים האחרונות בסוגיות הקשות והמסובכות של רפואה והלכה במשפחה למען ולטובת הבית היהודי, יש בהם משום פריצת דרך והצלחה כבירה בתחום הרפואה ההלכתית.

בין דפי ששת הכרכים מוצאים אנו התייחסות מקיפה לנושאים הרגישים והעדינים אשר עומדים ברומו של הבית היהודי, וקדושתן וטהרתן של ישראל תלויין בהן. כגון: מניעת הריון, אמצעי מניעה, וטיפולים החדשניים להביא לזרע של קיימא.ספרים אלו מביאים בפני הרבנים שליט"א את החידושים המעודכנים בתחום הרפואה לצד בירורי הלכה לכל השאלות המצויות בזה, תוך הסברים להבין אתה דברים לעומקם, ומושגים וחידושים מעולם הרפואה לצד דרישות ההלכה על טהרת הקודש, לאור פסקיהם של גדולי ומאורי הדור זצ"ל ולהבל"ח שליט"א מהארץ ומחו"ל, וכן תשובות שנכתבו ונתבררו בנושאים אלו, כולל תשובות הנמצאים בכת"י.

אין זה סוד כי גם רבנים ודיינים חשובים בעלי נסיון רב, מתקשים לפסוק בענייני רפואה והלכה במשפחה, בפרט בשאלות קשות ומסובכות שמתעוררות כל העת. בין הנושאים הרגישים והקשים ניתן למצוא את השאלות שנשאלים הרבנים בנושא של מניעת הריון שאין רב בישראל שאינו עסוק בנושאים אלו מידי יום ביומו.

ספרים אלו הינם תמצית של ידע רפואי–הלכתי, פרי עמל של שנים של השקעה ועיון רב, שאלות שעלו לדיון בעשרות ההרצאות שהתקיימו בשנתיים האחרונות בשלשה עשר מחזורים של סדרת הרצאות "המשפחה ברפואה" המתקיימים על ידי ה"מכון תורת המשפחה".
בין הרבנים שנטלו חלק בשיעורים אלו ניתן למצוא רבנים מכל הקהילות ומכל המגזרים, בישראל ובחו"ל, עד רבנים מהציבור הליטאי והספרדי. ההרצאות הפכו מזמן לשם דבר בעולם ההלכה, והביאו לכך שרבני המכון ובראשם הרה"ג ר′ יצחק מלבר יוסיפו על התורה שבעל פה גם התורה שבכתב ובכך זכינו לספרי "תורת המשפחה".

ספרים אלו ישמשו תועלת רב-גוון, גם לרבנים מכל רחבי תבל, וגם לרבות רופאים ויועצי רפואה אשר רוצים לדעת מה הם השאלות ההלכתיות שעליהם לפנות לשאלה לרבנים, בנוסף לזוגות אשר עוברים טיפולי פוריות, כולם מברכים על הספרים כי רק עתה מתאפשר להם להבין העניינים לבוריים בכל שלב ושלב, בבחינת שאלת חכם חצי תשובה.

כל זה הוא פרי עמלו ויגיעת כפו של הרב יצחק מלבר שליט"א, מחשובי הרבנים והמוצי"ם בירושלים ת"ו, אשר בברכת גדולי ומאורי הדור שליט"א ובתוכם רבו כ"ק מרן אדמו"ר מסקווירא שליט"א, לקח על עצמו במסירות נפש ממש, לחקור וללמוד לטובת העניין את הנושא לעומק, וטווה מסכת של קשרים חמים והדוקים עם רופאים מומחים כל אחד בתחומו, עד שבעז"ה לכתובת מרכזי לכל אלו המבקשים את דבר ה′ זו הלכה בנושאים אלו.

ברכותינו שיזכה להמשיך בפעולותיו הברוכות לטובת הכלל והפרט, להרבות כבוד שמים, ויראה רוב ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.