Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

התנאים לקבלת הפרס


 
פרסום ממשרד הבריאות
 
פרס סגן שר הבריאות לפרסומים איכותיים בתחומי הבריאות והרפואה וכן הרפואה וההלכה
סגן שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות בנושא פרסומים איכותיים הנוגעים לתחום הבריאות והרפואה וכן בתחום הרפואה וההלכה.
לתחרות יוכל לגשת כל מי שחיבר ספר אשר התפרסם בין השנים 2010-2008.
הקריטריונים להערכת העבודות הם: איכות הפרסום בהיבט המקצועי, איכות הפרסום בהיבט תרומתו לקידום הבריאות - הרפואה וההלכה, להבנת התחום ולפופולריזציה של הנושא בו עוסק הפרסום המדעי-הלכתי.
תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה: היבטים הלכתיים בקצות החיות (לידה ופטירה), השתלות איברים, רפואה בשבת והיבטים הלכתיים בנושאי רפואה והלכה.
תחומים מומלצים בתחום הבריאות והרפואה: בריאות הציבור, שוויוניות, צרכנות בריאות, רפואה וסביבה.
בכל אחד משני התחומים יוקצו שני פרסים: הפרס הראשון בסך 30,000 ₪ והשני בסך 15,000 ₪.
המועד האחרון להגשת הפרסומים לשיפוט הוא: יום שני, כ"ד אדר א′ תשע"א, 28/2/2011, מועד להענקת הפרסים ייקבע ויפורסם בהמשך.
להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החומר בארבעה עותקים ולמלא ′טופס הגשה′ באמצעות פניה למרכזי הוועדה:

התנאים
קישור לאתר משרד הבריאות