Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

פרטים על פרס סגן שר הבריאות

משרד הבריאות הודיע על יוזמה חדשה בתחום היצירה הספרותית-תורנית: "פרס סגן שר הבריאות לפרסומים איכותיים בתחומי הבריאות ורפואה וההלכה". במסגרת היוזמה התקדימית, יוענקו פרסי הוקרה למחברי ספרים איכותיים, הנוגעים לתחום הבריאות והרפואה וכן בתחום הרפואה וההלכה.

 

בתום סדרת דיונים וקבלת האישורים המתאימים, המשפטיים והמינהליים מטעם משרד הבריאות, מונתה וועדה מקצועית, שתפקידה לשפוט את החיבורים שיוגשו למשרד הבריאות ולבחור את הספרים האיכותיים ביותר, כמועמדים לזכייה בפרס המיוחד.

 

 

על חברי וועדת הפרס נמנים: הרה"ג רבי בן ציון בבצ′יק שליט"א, רב ב"ב ומו"צ בבי"ד של הגר"ש ואזנר שליט"א, פרופ′ יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז הרפואי "שערי צדק", והד"ר בועז לב, סגן מנכ"ל משרד הבריאות.

 

למרכז הוועדה בתחום הרפואה וההלכה מונה הרב טוביה פריינד, מראשי מערכת "אוצר הפוסקים" ומחבר סדרת הספרים "מועדים לשמחה" ו"שלמי מועד". למרכז הוועדה בתחום הבריאות והרפואה מונה פרופ′ בנימין שרדני, ראש הפקולטה למדעים באוניברסיטת בר אילן.

 

סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן, שהגה את רעיון הפרס, אמר כי ההחלטה ליזום פרס למחברי ספרים בתחומי הבריאות, הרפואה וההלכה, מביאה לידי ביטוי את החשיבות הרבה שמשרד הבריאות רואה בקידום יצירות מופת בתחום הספרות הרפואית-הלכתית וכי עולם ההלכה התברך במחברים חשובים שהצליחו להוציאו לאור ספרי איכות מובהקים, שחלקם הפכו לנכסי צאן ברזל בעולם הפסיקה והרפואה בדורנו. "מטרת היוזמה להוקיר ולהעריך את ההשקעה האיכותית בתחומי הבריאות, הרפואה וההלכה. נפעל לפתחת את היוזמה ובהמשך גם להגדיל את הפרס למשתתפים", ציין סגן השר שבירך את חברי הוועדה בתפקידם ואיחל הצלחה במשימתם החשובה.

 

כאמור, יוענקו פרסים יקרי ערך למחברי הפרסים הנבחרים, כאשר לכל אחד משני התחומים הוקצו שני פרסים, הפרס הראשון בסך 30,000 ₪ למגיש החיבור שייבחר במקום הראשון ופרס כספי בסך 15,000 ₪, למקום השני.

 

מוועדת הפרס נמסר כי לתחרות יוכל לגשת כל מי שחיבר ספר אשר התפרסם בין השנים 2010 – 2008 וכי המועד האחרון להגשת הפרסומים לשיפוט הוא: יום שני, כ"ד אדר א′ תשע"א, 28/2/2011.

 

בישיבת חברי וועדת הפרס נקבעו וכן פורסמו בציבור הקריטריונים המקצועיים להערכת העבודות וכן המלצתם לתחומי עניין לחיבורים שיוגשו לוועדת הפרס בתחומים השונים. כן פורסמו אפשרויות הפניה לוועדה באמצעות מרכזי וועדת הפרס.