Previous
Next
קבל את הניוזלטר שלנו
הרשם

המשך תגובות על הקורסים

המשך תגובות >>

מתוך דברי הרבנים שהשתתפו בקורסים של מכון תורת המשפחה
שמות הרבנים שמורים במערכת על פי בקשתם

 
הספרים שהופצו ע"י הר′ מלבר הם מיוחדים במה שהם מובנים וברורים ובפרט לרבנים שלרוב לא בקיאים ברפואה. והספרים נותן להם את האפשרות לנהל מי שבאים אליהם ולעזור ולהבין אותם וליעץ אותם,
הספרים שעוסקים בכל ההתחדשות ברפואה ודעת הלכה.
זה מכון שרבנים ודיינים ממליצים עליו. וכל אחד ששמע ממנו מרגיש מיד יותר רגוע ובטוח שיש כזה מקור לימוד באופן שהם יוכלו להנות ממנו.
בברכה..

 
ברצוני להמליץ אישית על הספרות התורנית שיוצא ויצא לאור ע"י המכון לתורת המשפחה בראשות הרה"ג ר′ יצחק מעלבער שליט"א שמביא ידע והבנה באופן יוצא מן הכלל בתחום הגנטיקה, פוריות, הטיפולים מהפן ההלכתי, וכן מהפן הרפואי, 
המידע שהמכון מעביר לידי הרבנים והלומדים הוא חשוב ושימושי ביותר, ובאופן ברור ויעיל עם מקורות הלכתיים ורפואיים יחד.

 
הנני בזה להמליץ מאוד לכבוד מחבר ספר תורת המשפחה.
הספר הזה עזר לי מאוד להבין את כל הענינים. וזה זכיתי להצטרף לקורז שהרב מלבר שליט"א עושה שעוזר לי מאוד.

 
ספר תורת המשפחה של הרב יצחק מלבר שליט"א הוא תועלת לכל מאן דבעי להעמיק ולברר עניני אישות מצד ההלכה ורפואה ובפרט בנושא של פוריות ונכתב בצורה ברורה ומסודרת באופן צח וקל והוא עזר גדול לרבנים

 
הספרים של הגה"ר יצחק מלבר שליט"א שנקרא תורת המשפחה היה לי לעזר הרבה בין בהבנת העניינים הרפואיים בין בהלכה שנוגע לענינים האלו. הספרים נכתבו בהרבה ברירות ובהבנה, וגם הקורס של המכון היה לי לעזר רב בהבנת ענינים אלו.